Velkommen til audiologopaed.dk!

Denne side har til formål at give informationer om audiologopæder og deres arbejdsområder til forældre og fagpersoner som kunne have interesse inden for området. Her kan du altså søge viden om de forskellige sproglige vanskeligheder der kan opstå hos børn og voksne, og hvor man kan søge mere viden.

Teksterne fordelt på denne hjemmeside er skrevet af personer der til daglig arbejder med området og/eller forsker inden for feltet. Det hjælper os til at have både relevant og opdateret viden.

Siden er lige under ombygning, så vi undskylder hvis den er lidt rodet.
Du er velkommen til at kontakte os på fua@fua.dk, hvis du har spørgsmål der endnu ikke er blevet besvaret her på siden.

Hvad er en audiologopæd?

Audiologopaed.dk er en hjemmeside skabt til at informere om audiolopæder, så hvad er en audiologopæd?

Se vores video med audiologopæd Anja Due Lykke fra Ganespalteafdelingen, Institut for Sprog og Kommunikation. I videoen svarer Anja på de mest almindelige spørgsmål indenfor kommunikationsvanskeligheder og fortæller om audiologopæder og hvad de kan gøre for folk.

En audiologopæd/audiolog/logopæd kan arbejde indenfor rigtig mange områder.

Du har måske hørt os omtalt som talepædagog, tale-/hørelærer, tale-/hørepædagog, hørepædagog eller lignende. Alle disse begreber dækker over en fagperson der arbejder med personer med kommunikationsvanskeligheder.
Kommunikationsvanskeligheder kan se ud på mange måder:

- Det kan forekomme hos børn med forsinket sprogudvikling eller sprogvanskeligheder.
- Det kan være personer, der stammer.
- Det kan være personer med erhvervede hjerneskader i form af fx en blodprop eller hjerneskader efter uheld.
- Det kan være personer med hørenedsættelser og dertil høreapparatstilpasning.
- Slutteligt kan det også være personer med stemmevanskeligheder eller læse-/skrivebesvær.

En audiolog beskæftiger sig oftest med personer med hørenedsættelser, mens en logopæd oftest arbejder indenfor det mere sprog- og talemæssige. Du vil oftest kunne finde os på kommunikationscentre, i PPR-kontorer, på tale-/høreinstitutter, hos høreapparatsfirmaer, i privatpraktiserende praksisser eller i forskningsstillinger.

Som borger i Danmark har du altid mulighed for at henvende dig til en audiologopæd hvis du eller en pårørende har kommunikationsvanskeligheder. Det er dog ikke altid let at finde ud af hvor og med hvad man skal henvende sig. Vi håber at denne side kan hjælpe dig med at finde ud af hvad vi kan hjælpe dig med, og hvor du skal henvende dig.

1/1